Chemické prípravky na trávnik
Trávnik ako významný krajinotvorný prvok s mnohými úžitkovými vlastnosťami nie je izolovaný od svojho okolia. Okrem poveternostných vplyvov je vystavený pôsobeniu rôznych chorôb a náletu burín. Dôležitou súčasťou starostlivosti o trávnik sú ochranné postreky.
Pri aplikácii postrekov pozorne čítajte návod aby ste predišli poškodeniu trávnika.
argaiv1532
 
Selektívne herbicídy
V každom trávniku sa po určitom čase objavia tzv. náletové širokolisté dvojklíčnolistové buriny. Dôležitou súčasťou údržby je odstránenie týchto burín pre zachovanie čistoty a jednotného vzhľadu trávnika. Na odstránenie týchto burín aplikujeme roztoky selektívnych herbicídov. Tieto herbicídy patria medzi kontaktné látky a aplikujeme ich na už vyklíčené buriny.
 
Pre maximálny účinok doporučujeme kombináciu prípravkov LONTREL 300 a STARANE 250EC.
 
starane-250-ec-500-ml-defaultlontrel-300-60-ml-default
 
Totálne herbicídy
fondo100mlwebTieto látky kompletne odstránia existujúcu vegetáciu. Ich účinnosť je 10-14 dní. Po uplynutí tejto doby sa odumreté zvyšky vegetácie mechanicky odstránia a pripraví sa povrch na založenie nového trávnika. Takýto postup doporučujeme pri silne zaburinených povrchoch.


Najznámešie prípravky z širokého sortimentu: ROUND UP, COSMIC, DOMINATOR, FONDO...
 
Fungicídy - prípravky proti hubovitým ochoreniam
V obdobiach vysokého výskytu zrážok a počas zimného obdobia je trávnik vo zvýšenej miere vystavený riziku hubovtích ochorení - tzv. pliesne. Proti týmto chorobám aplikujeme preventívne postreky širokospektrálnych fungicídov, ktoré vytvoria tzv. fungicídnu clonu. Tieto postreky potláčajú prejavy pliesní aj v prípade, že pliesňové spóry sa v trávniku už nachádzajú.