Adaptér MP /T-kus/

meranie tlaku statických postrekovačov